Techvision ThinkTank

ideapaja-techvision

Techvision ThinkTank –tjänsten skräddarsys enligt kundens behov. ThinkTank är det första steget i den kreativa processen av en högklassig videoproduktion. ThinkTank hjälper att kartlägga behovet och fastslå meddelandet som vill framföras, vare de sig det är frågan om en reklam eller en introduktionsvideo. Under ThinkTank –processen kartlägger vi även målgruppen för filmen, och de bästa sätten att nå publiken.

TechVision –teamet har expertis, tekniskt kunnande och fräscha ideer. Under ThinkTank –tjänstens möte sitter vi ner tillsammans och ser till att komma fram med den bästa möjliga planen för videoreklam eller infovideo.

Filmen är ett effektivt medel när det gäller att förstärka varumärket och marknadsaktiviteter. En välplanerad och utförd film når ut till en omfattande publik. Film är ett bra verktyg för marknadsföring och kommunikation för företag i alla storlekar.

ThinkTank -tjänsten inkluderar:

 • målsättning som grundar sig på företagets behov, företagskultur, produkt och marknadsföringsstrategi
 • rådgivning och diskussion för att kartlägga vilken typ av film passar bäst
 • Åskådning av referens- och andra filmer till stöd för den kreativa prosessen och fastslagning av strategi
 • skräddarsydda förslag baserade på de effektivaste videoalternativen
 • slutligt beslut, varefter videoproduktionen kan köras igång

Videoservice

Video är ett effektivt medel för uppbyggande av varumärke och synlighet

En bild säger mer än tusen ord – och en film säger ännu mera. En video är ett effektivt verktyg för att nå en omfattande publik. En högklassig videoreklam höjer varumärkets värde och erbjuder en snabb lösning till möjliga marknadsföringsproblem. Det är dags att tillägga audiovisuell produktion i er marknads- och kommunikationsstrategi!

Techvision #KreativVideoproduktion

TechVision erbjuder skräddarsydda, högklassiga och stiligt utförda videoproduktioner. Vår ThinkTank –tjänst försäkrar kundnöjdheten genom att kartlägga kundens behov, detaljer angående varumärket och företagets nuläge före början av videoproduktionsprocessen.

Vi är videoexperter inom följande områden:

 • filmning och storytelling
 • animation
 • 3D –modellering
 • animerade infografer
 • prosessanimation
 • drone- och flygfotografi

Videomarknadsföring ät tillgängligt för alla

Video är ett starkt kommunikationsmedel, och lämpar sig för för företag i alla storlekar. En videoreklam visualiserar arbetet, produkterna, metoderna, expertisen och företagets kvalitet på bara några minuter, eller till och med mindre. Med hjälp av 3D-modellering, animationer och infografer framför vi informativt även de mest komplicerade prosesserna och talen. Varje video berättar en berättelse, och vi ser till att den följer er företagsbild och lämpar sig för er målgrupp.

1. Introvideon

Gör ditt företag eller produkt känd med hjälp av en introduktionsvideo! Vi planerar, filmar, regisserar, klipper, editerar, animerar, producerar och levererar en högklassig videoprodukt. Vår ThinkTank –tjänst garantetar bästa möjliga resultat

2. Berättelsen

En video berättar en berättelse och fångar ett evenemang och stunder på ett kraftigt sätt. TechVision förvandlar era stunder till en intressant berättelse.

3. Företagsfilmer

En företagsfilm är ett effektivt redskap för intern och extern kommunikation. En video är ett perfekt medel för att kommunicera vilken som helst information inom ett företag. TechVision producerar även intressanta nyhetsklipp och informativa filmer för er målgrupp.

4. Undervisningsfilmer

Video är ett effektivt läromedel. Inlärningsfilmer är nyttiga verktyg speciellt inom utbildning av personal. Intressanta filmer underlättar inlärningen. Vi kan även lägga till grafik och textning på olika språk vid behov.

5. Promovideo

Promovideon ökar på synligheten av ett evenemang eller en organization. TechVisions ThinkTank –tjänst hjälper er att slå fast mål och kartlägga det bästa innehåller för er promovideo.

I Skyn

Vi är som hemma i skyn! Vi filmar flygförevisningar, dronematerial, inlärningsfilmer, show reel –filmer och reklamer. Vårt tekniska kunnande och innovativa tankesätt ger oss en fördel då vi installerar kameraredskap i flygfordon. TechVision erbjuder professionella och pålitliga filmningstjänster på land och i skyn.

TechVision är experter inom flygförevisningar

Vi har filmat med tjeckiska, turkiska, jordanska, spanska och finska flygvapen. Vi har erfarenhet av att filma promotions- och presentationsfilmer under flygförevisningar. Lita på proffs då de gäller utmanande flygfilmning. För oss kommer säkerheten först!

Pilotskolning

TechVision gör filmningar även för undervisningsändamål. Vi erbjuder filmningstjänster för att följa utvecklingen av pilotstuderande. Utbildarna kan med hjälp av våra filmer följa pilotstuderandes koncentrationsförmåga, beteende och kunskaper att hantera fartyget. Kontakta oss för mera information!

Drone- och flygfilmning

TechVision erbjuder högklassig videoframställning för många ändamål. Med hjälp av våra professionella verktyg levererar vi högklassiga 4K-filmer och fotografier ur fågelperspektiv. Använgning av flygfotografier är ett effektivt medel inom företagsfilmer. Drone-filmmaterial är alltid intressant och lockar åskådare på nätet!

För mera information angående flygfilmning, kontakta Daniel Majander:  daniel.majander@techvision.fi

Kontakt oss

Martin Pihlflyckt

VD
+358-405654798

martin@techvision.fi

Daniel Majander

Produktion/Försäljing
+358-403515454

daniel.majander@techvision.fi

TechVision

PL 6
02271 ESPOO

info@techvision.fi